Ang Panginoon ang aking Pastol

Arnel dC. Aquino, SJ

Ang Panginoon ang aking pastol
Wala 'kong dapat ikapangambang anuman

Luntiang pastulan
Doon hihimlay
Malinaw na batis
Pamatid uhaw
Sa tamang landas ako'y babanaagan
Kay tapat Nya sa akin

Dilim at panganib
Siya ang papawi
Bisig Niya't kapit
Tatag ng dibdib
Ang hain N'ya nga
Ang sagana ng buhay
Tahanan ko'y Kanyang pag-ibig

Dalangin ko lamang o Panginoon
Ay pagkabagabag ng kalooban
Kung piliin ko man maligaw ang pag-ibig
Tawagin mo at akayin pauwi.