Magalak kayo sa Panginoon

Magalak kayo sa Panginoon
Magsaya lahat ng bansa
Ipadama ninyo sa lahat
Pagtitiwala sa lahat
Ako’y tumatawag sa Panginoon
At tiwala na maililigtas
Ako’y tubusin sa kahihiyan
Sa aking mga kaaway

Ang nagtitiwala sa Panginoon
Kailan may di mabibigo
Nasisiphayo ang naghihimagsik
May tiwala ang aking loob

Amen...Amen..Magalak..Magalak
Sa Panginoong Diyos
Magalak  Amen..Amen..Amen..No comments:

Post a Comment