Villancico

Tradisyunal

Pastol, pastol, gumising! Halina at dalawin!
At ating salubungin: pagsilang ni Hesus.

Masdan yaong sabsaba't dayaming higaan:
Ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos.

Ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos.
Masdan yaong sabsaba't dayaming higaan:
Ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos,
ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos,
ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos,
ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos.

Masdan ninyo ang mga mata, larawan ng pag-ibig.
Pang-akit Siya ng puso ng taong lumilihis.
Ang labing ngumingiti, tulad ng 'sang bulaklak.
Na sa ating paghihirap nagbibigay-galak.
Na sa ating paghihirap nagbibigay-galak.
Nagbibigay-galak, nagbibigay-galak.

No comments:

Post a Comment