Mariang Ina ko


Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay,
Sa ligaya’t lumbay, maging talang gabay

Mariang Ina ko, ako ri’y anak mo.
Kay Kristong Kuya ko, akayin Mo ako.
Kay Kristong Kuya ko, akayin Mo ako

Maging aking tulay sa langit kong pakay.
Sa bingit ng hukay, tangan aking kamay

Mariang Ina ko, ako ri’y anak mo.
Kay Kristong Kuya ko, akayin Mo ako.
Kay Kristong Kuya ko, akayin Mo ako

Sabihin sa Kanya aking dusa’t saya.
Ibulong sa Kanya; minamahal ko Siya.

Mariang Ina ko, ako ri’y anak mo.
Kay Kristong Kuya ko, akayin Mo ako.
Kay Kristong Kuya ko, kay Kristong Kuya ko
Akayin Mo ako

No comments:

Post a Comment