Noon ngayon at bukas


Sa tuwing aking pagmamasdan
ang kahapon kong nagdaan
Tila kay dilim, ayaw nang balikan
Sino’ng aking sandigan kapag
buhay ko’y may kabigatan
Nar’yan Ka, nar’yan Ka?

At sa isang iglap lamang,
nang sambitin ko ang iyong Pangalan
Mga katanungan ko’y nagkaroon ng kasagutan
Ngayon ako’y pinuno Mo ng pag-asa’t katalinuhan
Tinuruang magmahal at
magtiwala sa ‘Yo nang lubusan

Noon, ngayon at bukas, pupurihin ka Poon
Sakabutihan Mo, pag-ibig ko aking tugon
Kabunyian, kapangyarihan sa ‘Iyo lamang laan
Panginoon, magpakailan pa man

Hiram kong bukas, aking pagyayamanin
Sa Iyong walang hanggang pagmamahal sa akin
Sa piling Mo pangako ko, ako’y ‘di na lilisan
Sasambahin lagi, ang Iyong pangalan.

Noon, ngayon at bukas, pupurihin ka Poon
Sakabutihan Mo, pag-ibig ko aking tugon
Kabunyian, kapangyarihan sa ‘Iyo lamang laan
Panginoon, magpakailan pa man

No comments:

Post a Comment