O Diyos


Di ko nais ang yaman ng mundo
Katanyagan at puri ng mga tao
Pagka’t isa lamang ang hanap ng puso
Isang mithiing walang katumbas

O Diyos, maihandog ko lamang buhay ko,
At ang kalayaan.
O Diyos, makapiling ka lang sa buhay ko
Ay sapat na tunay O Diyos.

Higit ka pa sa pilak at sa ginto
Mga hiyas at mamahaling bato
Karangyaan, tagumpay at talino,
Higit ka pa sa lahat ng ito.

O Diyos, maihandog ko lamang buhay ko,
At ang kalayaan.
O Diyos, makapiling ka lang sa buhay ko
Ay sapat na tunay O Diyos.

O mundo anong maiaalay mo
Kapalit ng buhay kay Kristo
Kailan pa man ay hindi magbabago
Katapatan ng Panginoon ko.

O Diyos, maihandog ko lamang buhay ko,
At ang kalayaan.
O Diyos, makapiling ka lang sa buhay ko
Ay sapat na tunay O Diyos.

No comments:

Post a Comment