Paghahandog


Ang himig Mo, ang awit ko,
Lahat ng ito’y nagmula sa iyo.
Muling ihahandog sa ‘Yo
Buong puso kong inaalay sa ‘Yo.

O D’yos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon,
Aming buhay at kakayahan, ito’y para lamang
Sa ‘Yong kal’walhatian.

Ang tanging ninanais ko,
Ay matamo lamang ang pag-ibig Mo.
Lahat ay iiwanan ko,
Wala nang kailangan, sapat na ito.

O D’yos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon,
Aming buhay at kakayahan, ito’y para lamang
Sa ‘Yong kal’walhatian.

Ang tanging ninanais ko,
Ay matamo lamang ang pag-ibig Mo.
Lahat ay iiwanan ko,
Wala nang kailangan, sapat na ito.

O D’yos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon,
Aming buhay at kakayahan, ito’y para lamang
Sa ‘Yong kal’walhatian.
Ito’y para lamang sa ‘Yong kal’walhatian.

No comments:

Post a Comment