Papuri


Kalikasa’y nangagpupugay
May mga huni pang sumasabay.
Pagpupuri ang nadarama sa D’yos nating Ama.

Itaas na sa Kanya mga himig at kanta
Tula’t damdamin mga awitin,
Lahat na ay ialay sa Kanya.

Isigaw sa iba ang papuri sa D’yos Ama
Lahat ng lugod at lahat ng saya’y ialay sa Kanya.

Itaas na ang mga mata sa Panginoon lumikha
Ng mga lupa at tala ng gabi at umaga.

Itaas na sa Kanya mga himig at kanta
Tula’t damdamin mga awitin,
Lahat na ay ialay sa Kanya.
Ialay sa Kanya.

No comments:

Post a Comment