Sa Piging ng Panginoon


Sa piging ng ating Panginoon, tayo’y laging natitipon
Upang matutong , magmahalan
Sa pag-ibig na makamtan

Buhay ay inialay N’ya sa Dakilang Diyos Ama
Upang atin nang makamtan
Buhay na walang hanggan.

Sa piging ng ating Panginoon, tayo’y laging natitipon
Upang matutong , magmahalan
Sa pag-ibig na makamtan

Buhay ay inialay N’ya, upang tayo’y magkaisa
Sa paghahatid ng ligaya, mula sa pag-ibig N’ya

Sa piging ng ating Panginoon, tayo’y laging natitipon
Upang matutong , magmahalan
Sa pag-ibig na makamtan

May galak na makakamtan sa bawa’t pagbibigyan;
Habang buhay ay ingatan, ang tapat na samahan.

Sa piging ng ating Panginoon, tayo’y laging natitipon
Upang matutong , magmahalan
Sa pag-ibig na makamtan

Dinggin ang aming dalangin, sa iyo, Poong Mahal;
Ang lihim ng ‘Yong pag-ibig, sana’y aming makamtan

Sa piging ng ating Panginoon, tayo’y laging natitipon
Upang matutong , magmahalan
Sa pag-ibig na makamtan

No comments:

Post a Comment