Sama Sama

O kay inam at kay ganda, mamuhay ng sama-sama
O kay inam at kay ganda, mamuhay ng sama-sama
Magkaisa tayo, magakaisa, La la la la la la la la la
Magkaisa tayo, magakaisa, La la la la la la la la la

No comments:

Post a Comment