Tanging IkawTanging ikaw lamang
Ang buhay at daan
At tanging ikaw ang katotohanan
Noon ang buhay ko’y nasa kadiliman
Kahit minsan, kahit kailan
Di mo ‘ko nakalimutan

Noon akala ko’y wala ng pag-asa
Wala ng dahilan upang mabuhay pa
Ngunit nang makilala ka, nakita at nadama
Ang tunay at walang hanggang ligaya

Tanging ikaw ang buhay at daan
At ikaw rin ang katotohanan
Tanging ikaw ang liwanag at tanglaw
Pag-ibig mo ang patnubay
Sa ‘yong kahariang walang hanggan

Aking natuklasan ang katotohanan
At nakita ko ang landas at daan
Dito sa daigdig ang buhay ay ikaw
Ang mawalay muli sa ‘yo di ko hahayaan

Noon akala ko’y wala ng pag-asa
Wala ng dahilan upang mabuhay pa
Ngunit nang makilala ka, nakita at nadama
Ang tunay at walang hanggang ligaya

Tanging ikaw ang buhay at daan
At ikaw rin ang katotohanan
Tanging ikaw ang liwanag at tanglaw
Pag-ibig mo ang patnubay
Sa ‘yong kahariang walang hanggan
Sa ‘yong kahariang walang hanggan
Sa ‘yong kahariang walang hanggan

No comments:

Post a Comment