Tapat ang Diyos (Strong and Faithful)


Huwag kang mag-alala tapat ang Diyos sa wika Niya
Mahalaga ang bawat isa sa Diyos na ‘di nag-iiba

Lupa man ay yumanig, lakas may pumanaw
‘Di rin maliligalig
Malalakas mang bisig, ‘di rin Siya padadaig
Aangkinin ng langit
Tapat ang Panginoon ko, lakas ang Panginoon ko

Kadiliman ma’y tumakip kahit unos pa’y umihip
Humimlay ka sa puso Niya, iingatan sa palad Niya

Lupa man ay yumanig, lakas may pumanaw
‘Di rin maliligalig
Malalakas mang bisig, ‘di rin Siya padadaig
Aangkinin ng langit
Tapat ang Panginoon ko, lakas ang Panginoon ko

Lakas ang Panginoon ko!

No comments:

Post a Comment