Pagmalipayon (Alleluia)

 Msgr. R. Villanueva

Pagmalipayon lungsod sa Dios
Nabanhaw na ang Manunubos
Ng'a lang kanato gihalad sa krus
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

May kaluwasan na ang tanan
Nga namatay sa kasal-anan
May kinabuhi ug kabanhawan
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

No comments:

Post a Comment