Emanuel

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (2x)

Magalak isinilang ang Poon
Sa sabsaban Siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga anghel
"Luwalhati sa Diyos!"

Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (3x)

Kahuluga'y "Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"

No comments:

Post a Comment