Way Sama

 Fr. Jed Bellones

Wa'y sama ang gugma sa Dios alang kanimo
Kinabuhi giula aron ka maluwas

Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas
Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios

Duol kaniya kay mamati Siya
Ug salig sa iyang gugma

Kinabuhi tanawa ang Dios pamatia
Kanunay maghari Siya

Hinaot Ginoo imong pamation

No comments:

Post a Comment