Unang Alay

Rey Magnaye

Koro:
Kunin at tanggapin ang alay na ito.
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong, ‘pagkat inibig Mo,
Ngayo’y nananalig, magmamahal sa ‘Yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo,
Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo.
At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas.
Inuming nagbibigay-lakas.

Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko.
Umaasang ko'ng lahat buong pagkatao. Ito ay isusunod sa 'Yo

Ang bayang inibig Mo, ngayo'y umaawit, sa 'Yo ay sumasamba't nananalig,
Umaasang diringgin ang bawat dalanging sa alay na ito'y nakalakip.

Koda:
Ngayo'y nananalig (umaasa), dumudulog (sumasamba)
Umaawit (nagmamahal) sa 'Yo.

In my heart

REFRAIN:

In my heart I know my Savior lives
I can hear Him calling tenderly my name
Over sin and death He has prevailed
In His glory, in His new life we partake

I know He lives as He has promised
For me He's risen that from fear I may be free
Not even death can separate me
From Him whose love and might remain in me (REFRAIN)

For I have seen and touched Him risen
To all the world will I proclaim His majesty
With joy I sing to tell His story
That in our hearts may live His memory (REFRAIN)

And all the earth shall bow before Him
His blessed name all will adore on bended knee
His truth shall reign, so shall His justice
In Christ, my Savior, let all glory be (REFRAIN)

CODA:
In my heart I know my Savior lives
In His glory, in His new life we partake.

Previous Posts

Posts in our Archive