Gifts for our Lord

Gifts for our Lord we bring to you now
With bread and with wine we will come
As in days long ago when your words you did sow
We will reap the harvest of love.

Gifts for our Lord we bring to you now
And our hearts ever opened to you
We will share will all friends we will see you again
In the eyes of all who believe.

Paghahandog ng sarili

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo
Ang aking kalayaan, ang aking kalooban
Ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
Ng loob ko, Lahat ay aking alay sa 'Yo

Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito
Muli kong handog sa 'Yo
Patnubayan Mo't paghariang lahat
Ayon sa kalooban Mo
Mag utos Ka, Panginoon ko
Dagling tatalima ako
Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo

At lahat ay tatalikdan ko

Awit ng papuri

Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang Kanyang ngalan.
Purihin Sýa áy awitan at papurihan magpakailanman. . .
at papurihan magpakailanman! (ooohhh)

Nilikha Nýa ang langit at lupa. Nilikha Nýa ang araw at b’wan.
Nilikha Nýa ang mga isda’t ibon, mga gubat at karagatan.
Tunay Sýang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.
Ang lahat ng nilikha Nýaý mabuti, pinagyaman Nýa ng lubusan.

Nilikha ng Panginoon ang tao sa sarili N’ýang larawan.
Nilalang Nýa ang sangkatauhan, binigyan Nýa ng karangalan.
Tunay Sýang Banal at Dakila, purihin ang Kanyang Ngalan.
Kahit nagkasala ang tao, minahal pa rin ng lubusan.

Purihin Sýa áy awitan at papurihan magpakailanman.

Here I am Lord

I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.
All who dwell in dark and sin, my hand will save

I who made the stars of night
I will make their darkness bright
Who will bear my light to them, whom shall I send?

Chorus:
Here I am, Lord.  Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night.
I will go, Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart

I, the Lord of snow and rain.
I have borne my people’s pain.
I have wept for love of them they turn away
I will break their hearts of stone
Give them hearts for love alone.
I will speak my word to them whom shall I send?

I, the Lord of wind and flame
I will tend the poor and lame
I will set a feast for them, my hand will save
Finest bread I will provide till their hearts be satisfied
I will give my life to them whom shall I send?

Dan Schutte

My sould finds rest

Arnel Aquino, SJ

Ref:
My soul finds rest in God alone.
My salvation comes from Him,
He alone is my rock, my salvation, my fortress,
I shall never be afraid, I shall never be afraid.

Trust in Him at all times, O people of God;
Pour out your hearts to Him.
He is our refuge and He is our hope.

Rest your heart not riches, nor honor of the world.
Weighed-out with the heart of God,
These blow to nothingness, vanish like breath.

You, Yourself, Lord, have said "I am your strength,
I am your deliverer, loving and merciful, Father of all."

Umasa ka sa Diyos

Refrain
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin
At manahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan
At pangarap mo ay makakamtan.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
'Pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
Ang kabutihan mo ay magliliwanag,
Katulad ng araw kung tanghaling tapat.
(Repeat Refrain)

Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka,
Maging matiyagang maghintay sa kanya;
H’wag mong kainggitan ang gumiginhawa
Sa likong paraan, umunlad man sila.

Ang Panginoon ang aking Pastol

Ang Panginoon ang aking pastol
Wala 'kong dapat ikapangambang anuman

Luntiang pastulan
Doon hihimlay
Malinaw na batis
Pamatid uhaw
Sa tamang landas ako'y babanaagan
Kay tapat Nya sa akin

Dilim at panganib
Siya ang papawi
Bisig Niya't kapit
Tatag ng dibdib
Ang hain N'ya nga
Ang sagana ng buhay
Tahanan ko'y Kanyang pag-ibig

Dalangin ko lamang o Panginoon
Ay pagkabagabag ng kalooban
Kung piliin ko man maligaw ang pag-ibig
Tawagin mo at akayin pauwi.

Arnel dC. Aquino, SJ

Alagad: Katawan ko'y kanin mo

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatang sa'yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako

Katawan Ko'y kanin mo
Inumin ang dugo Ko
Lagi mong gawin ito sa alaala ko
Krus ko ay buhatin mo at damhin ang sugat ko
Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatang sa'yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako

Tupa ko'y pakanin mo
Aral ko'y ikalat mo
Sala'y patawarin mo sa alaala ko
Di ka na alila ko
Ikaw ay kaibigan ko, Sa aki'y ilapit mo ang lahat ng tao.

Bring us back to You

 We have been searching, yearning to find you, lost without your love.
We long for your face, seeking our true joy, found in your embrace.

REFRAIN
‘Cause in faith, you restore us.
‘Cause in hope, you sustain us.
In light, you save us.
In love, you bind us.
Lord, bring us back to you.

We turn to your grace, resting in your peace, sheltered from despair.
We come to your heart, trusting in your will, strengthened by your Word.(REFRAIN)

We vow to love you, striving to serve you, moved to be your light.
We share your mercy, aiding the weary, blessed with our new lives. (REFRAIN)

In light, you save us.
In love, you bind us.
Lord, bring us back to you.

Panginoon maligayang bati sayo

 Ferdz M. Bautista

Ilang pasko na ba ang nagdaan
Kay rami na ng iyong natanggap
Ngunit nais kong ipaalala sa inyo
na ang pasko'y kaarawan ni Kristo

Panginoon maligayang bati sa'yo
handog ko ang aking puso
Sa pagmamahal ay dalisayin mo
Upang maging katulad ng sa'yo

Palamuti't mga krismas tree
Mga tahana'y nagdiriwang muli
Ngunit may'ron bang isang sabsaban
kung saan na'ron si Kristong dahilan ng pasko.

Panginoon halina't pumarito ka

Ferdz Bautista

O kay gulo na nga ng mundo
Hirap sakuna at lungkot
Kaya sama sama tayong manalangin
Dahil darating na ang Pasko

Panginoon halina at pumarito ka
Sagipin ang bayang
Ikaw ang pagasa
Gabay ng mga mahihirap
Panginoon iligtas mo ang ‘Yong bayan

Di ba’t kay saya dapat ng Pasko
Kung bawat pamilya ay buo
Kaya’t idalangin natin ang bawat tahanan
bago sumapit ang Pasko.

Magalak kayo sa Panginoon

Magalak kayo sa Panginoon
Magsaya lahat ng bansa
Ipadama ninyo sa lahat
Pagtitiwala sa lahat
Ako’y tumatawag sa Panginoon
At tiwala na maililigtas
Ako’y tubusin sa kahihiyan
Sa aking mga kaaway

Ang nagtitiwala sa Panginoon
Kailan may di mabibigo
Nasisiphayo ang naghihimagsik
May tiwala ang aking loob

Amen...Amen..Magalak..Magalak
Sa Panginoong Diyos
Magalak  Amen..Amen..Amen..Previous Posts

Posts in our Archive