Mother of Christ

1. Mother of Christ, Mother of Christ, What shall I ask of thee?
I do not sigh for the wealth of earth,

For the joys that fade and flee;

But, Mother of Christ, Mother of Christ,

This do I long to see;

The Bliss untold which thine arms enfold,

The Treasure upon thy knee.


2. Mother of Christ, Mother of Christ,

He was all in all to thee---

In the winters cave, in Nazareth's home,

In the hamlets of Galilee.

So, Mother of Christ, Mother of Christ,

He will not say nay to thee;

When He lifts His face to thy sweet embrace,

Speak to Him, Mother, of me.


3. Mother of Christ, Mother of Christ,

The world will bid Him flee---

Too busy to heed His gentle voice,

Too blind His charms to see---

Then, Mother of Christ, Mother of Christ,

Come with thy Babe to me;

Tho' the world be cold, my heart shall hold,

A shelter for Him and thee.

Dunong ng Puso

Noel Jose Labendia
Marius Villaroman

Koro:

Panginoon sa puso ko'y ituro Mo. Dunong ng puso Mo.Pusong dalisay likhain Mo sa ‘kin.'Sang diwang matatag sa puso ko'y ihain. Sa piling Mo sa t'wina ako'y ila-pit. Diwa Mong banal h'wag Mong ipagkait.

Puso'y gawaran ng kaligtasan.Patibayin sa akin tapat na kalooban.Landas Mo ay aking iha-hayag.May sala sa 'Yo ay mapapanatag.

Mag alay man ako susunugin handogSa 'Yong dambana'y 'di kalugod-lugod.Pusong nagsisisi tanging sapat sa 'YoPusong nagmamahal pusong laan sa 'Yo.

KODA:
Panginoon sa puso ko'y ituro MoDunong ng puso Mo.Dunong ng puso Mo…

Ama Kaawaan Ako

Ama kaawaan mo ako, ako sana ay dinggin Mo.

Ano't ikaw ay lumayo, sa buhay ko ay naglalaho?
Ang loob ko ay nasira, abang aba pagmasdan Mo. 
Naghihintay, umaasa, Ama, akoy balikan Mo.

Iyong habag ilawit Mo, pawiin kasamaan ko. 
Ayon sa 'yong kabutihan, O Diyos kaawaan ako. 
Pakahugasan Mo ako sa mga kasalanan ko. 
Pagkat sa pagkakasala pinaglihi't nilang ako.

Ituro 'yong karunungan, Ama linisin puso ko.
At tunay puputi ako, parang busilak linis ko. 
Iparinig Mo sa akin awit ng kagalakan Mo. 
Magsasaya mga butong pinanghina ng sala ko.

At ang hiling ko sa iyo, Ama, ilikha Mo ako.
Isang malinis na puso, panibagong espiritu.
Sana'y ibalik sa akin galak ng pagliligtas Mo.
Sa awa at pagibig Mo, Ama patibayin ako.

Danilo B. Isidro, SJ
Felipe Fruto Ramirez, SJ

An Gugma

An Gugma

Kon an gugma aada ha Imo,
An kamurayaw maghahadi han bungto.
Hain naton kitaa ini nga paghigugma?
Pagbulig naton ha tagsa?
May panahon ha aton mata diri nakita.
Buhi an aton lawas, patay an paghigugma.
Amo ini… baratunon taKami an imo gintubos

Kami an Imo gintubos,

Nagsisingba ha Imo nga amon Diyos.
Upod han dako ug lubos nga paghigugma

Ha amon ngatanan. 
Hadi ug Ginoo Ka. Bendisyoni, O Ginoo,
Ini‘n bungto nga nagmamahal ha Imo.
Ha karat-an ngatanan kami panalipdi,
Pagbantayi ngan mangno-i kami, Hesus.


Ang Panginoo'y Darating

Koro:

Ang Panginoo’y darating

Kasama ng mga anghel
Kailanma’y di magdidilim
Pagkat laging magniningning
ang liwanag niya sa atin

Halina, halina, kami ay harapin
Panginoong, Panginoong pastol namin

Sa luklukan Mong querubin
Dinggin Mo ang aming hiling na kami’y ‘Yong tubusin

Lucio San Pedro

Mother Dearest Mother Fairest

Mother dearest, mother fairest

help of all who call on thee
Virgin purest, brightest rarest
help us, help, we cry to thee

Chorus: Mary, help us, help we pray
Mary, help us, help we pray
help us in all care and sorrow
Mary, help us, help we pray

Lady, help in pain and sorrow
Soothe those racked on bed of pain
May the golden light of morrow
Bring them health and joy again

Maria Babaye sa Pagtoo

Maria babaye sa pagtoo

Maria inahan ni Hesukristo
Daw sa bitoon sa kadagatan
Dan-agan mo kami kaming tanan
Ave ave Maria

Maria babaye sa paglaum
Maria inahan nga malig-on
Bulahang banay birheng bulahan
Lig-onon mo kami kaming tanan
Ave ave Maria

Maria babaye sa pag higugma
Maria inahan walay sama
Oh kahingpitan birheng bulahan
I-ampo mo kami kaming tanan
Ave ave Maria

Nars Fernandez 

Previous Posts

Posts in our Archive