Isugid ko (Kyrie 13th mass)

Isugid ko ang akong kasal-anan

Sa walay paglimod, isugilon ko
Sayod ka man nga kining alaot misalig lamang sa kaayo, kaayo mo

Kaloy-an mo na, O Ginoo wagtanga
Ang akong kasal-anan ug ang kaluwasan
Nga akong gipaabot ipakanaug mo

Msgr. Rudy Villanueva

Pater Noster

Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. 

Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 
Amen.

O Kasingkasing ni Hesus (Dungga kining...)

Cebuano version of Heart of Jesus meek and mild

O kasing kasing ni Hesus,
Dungga kining among pagtawag,
Kay gikan sa gugma nga kabus,
Nga mingturok sa kalag.

Refrain:
Mahinalangpon, nga kasingkasing.
Mahigugmaon, nga walay tanding.
Mapaubsanon, nga kapalaran.
Imong dawaton, halad sa dughan.

Kon sa taliwala sa lawod,
Sa daghan nga mga panulay,
Ikaw ang among panalipod,
Kahayag ning pagsakay.

Amahan Namo

Amahan namo nga anaa sa mga langit
Balaan ang imong ngalan
Moabot ang imong gingharian
Matuman ang imong pagbuot
Dinhi sa yuta maingon sa langit

Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karong adlawa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Maingon nga kami nagapasaylo
Sa mga nakasala kanamo
Ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay
Hinunua luwasa kami sa dautan

Msgr. Rudy Villanueva

Christ be Near

Christ be near at either hand.
Christ behind before me stand.
Christ with me where'er I go.
Christ around, above below.

Christ be in my heart and mind,
Christ within my soul enshrined;
Christ control my wayward heart;
Christ abide and ne'er depart.

Christ my life and only way,
Christ my lantern night and day;
Christ be my unchanging friend,
Guide and shepherd to the end.

Alejandro Consolacion II

Hosana sa Anak ni David

Hosana sa anak ni David
Hari ng Israel
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon
Hosana sa kaitaasan!
Hosana sa kaitaasan!

Eduardo G. Parungao

Love Never Fails

1. If I speak with the tongues of the earth,

If the angels fill my mouth,

Yet do not have love, I am but a sound.

If I prophesy and understand all things,

If mountains shake by my faith,

without Love I am nothing at all.


Refrain:

Love is patient; love is kind.

Love rejoices in the truth.

It bears all things, believes all things,

It hopes all things, endures all things.

Love never fails.


2. If I give away everything I own, Give my body to be burned,

Yet do not have love, I gain nothing more.

Prophecies will cease;

tongues will be silent.

Knowledge will be no more, the partial pass away.

Refrain


3. When I was a child, I talked, thought, and live like a child.

But now that I have grown, I have put these things aside.

My knowledge is imperfect now, then I'll know as I am known:

that faith, hope and love remain, and the greatest of these is love.


David Haas

Ang Gugma Naton Han Ginoo

Koro: 

An gugma naton han Ginoo, Tinikangan han kinaadman.

An pagdayaw ha Iya,

Mapabilin ha kadayunan.

1. Dayawon naton an Ginoo,

Hiya aton pasalamatan. Ha pagkausa ngan katitirok,

Han Iya mga anak.

2. Urusahon an buhat han Diyos,

Puno han Iya kahimayaan.

Hatag Niya an katalwasan,

Han bug-os nga katawhan.


EPHontiveros, SJ

Magrayhak kita Ngatanan

Koro:
Magrayhak kita ngatanan,
Hini nga adlaw nga baraan.
An Diyos nagtawag ha aton,
Hin pamati han Iya mga pulong.

1. Kita Iya mga pinili,
Hini nga bungto nga putli.
Ayaw na pagruhaduha,
Ha kadayunan aada Hiya.

2. Tana paghalad kita,
Hini nga Santos nga Misa.
Tigaman han pagkaurusa,
Nga kanan Diyos iginpakita.

Coda: Magrayhak kita, magrayhak kita, aleluya.

Theotokos Inahan

Chorus

Amahan nagtawag kas kadlawon

Sa pag-ampo ug pagsakripisyo

Inagak kami ni Maria!

Theotokos inahan,

Theotokos inahan namong tanan

V1

Bungtod nga mahal ug balaan,

Ginahin, pinili ug hinalad

Sa simbahan pinalanginan,

Mag-ambahan kami nga tanan

Chorus


V2

Kang Isiah si Maria

Nagtug-an, sa bungtod kami pagatudluan

Sa Diosnong paagi gibauran,

Aron maglakaw sa imong dalan.

Chorus Fr. John Roña

Ang Natawo

Ang natawo nga bata
Didto sa Betlehem,
Maoy magluwas sa
katawhan sa ilang mga sala.
Pagatawgon siya ug Emanuel
Dios nga nagpakatawo
Mag-antus siya ug mamatay,
Aron kitamaluwas

Ang Cordero nga nagawagtang
Sa sala sa kalibutan,
Malu-oy unta sa atong mga sala, Dawaton ta unya ang kalinaw

Msgr. Rudy Villanueva

Alleluia (Aleluya) 15th mass

Samtang nahinanok ang taga Belen
May gipakatawo ang ulay nga pinili sa Dios
Mitaho ang pastores sa ‘lang nasaksi-han
Bata nga Bala-an nga’s angel gilaylayan.

A-ha-ha-lelu-ya, a-lelu-hu-ya, (Aleluya-ha)
A-le-lu-ya, ale-lu-ya, ale-lu-ya, ale-lu-ya.

Samtang nama-uli ngadto’s i-ba-baw
Nagasibya ug himaya manulonda sa Dios
Ulosahon gayud ang mensaheng gihatud
Kansang pasiuna balaang alleluia.
(Repeat Aleluya)

Msgr. Rudy Villanueva

Dumuol Ka

Dumuol ka, O Emanuel
Ug luwasa ang binihag nga Israel
Duawa na, ang Israel
Lipaya na ang naghandum sa Emanuel
Ang imong kalooy, daku mong kalooy
Among gipangandoy, ihatag mo na
Ginoo, malooy ka

Msgr. Rudy Villanueva

Bitoon sa Langit

Msgr. Rudy Villanueva

I
Ang bitoon sa langit nga misidlak karon dili sama kahayag sa kanato midan-ag.
Sa lawom kagabhion gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya.

Refrain
Karnero sa sibsibanan, tanum sa kaumahan, nunot kamo kanako kay atong halaran.
Ug tambor sa musikero, lingganay sa simbahan, sadyaon ta king yuta, king masulub-ong yuta.
Miabut si Jesus ang Manunubos sa kalibutan.

II
Honi sa katawhan ug kinaiyahan sarang ba ikatandi na’dtong atong nabati, honi sa mga anghel sa nagsibya sila:
Miabut na ang Mesiya. 
Refrain

Coda
Miabot si Jesus ang manunubos sa kalibutan

Akong Gasa

Ning adlaw sa Pasko nga miabot,
May diutay kong gasa kanimo bisan di takus.

Wala koy bulawan, sarang ikagasa
Ug wa koy pulong nga wa malitok sa uban.

Kining akong awit, kabus nakong awit
Hinatag sa langit, ug imo karon

Kining akong awit, kabus nakong awit
Hinatag sa langit, ug imo karon
Hinatag sa langit, ug imo karon

Msgr. Rudy Villanueva

Santo Niño Kaloy-i Ako

Pagkatahum sud-ungon sa imong larawan
O batang Hesus, Diyos ug haring balaan
Ang matam-is mong pahiyom nagalipay sa dughan nga masulob-on
sama sa batobalani, nakabig mo ang dughan sa katawhan
Santo Niño, kaloy-i ako

O, Balaang Hesus kanimo ko isalig ang tanan
Dungga ning awit gihalad ko kanimo
Pulong ug huni, Tu-aw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Pagkadaghan sa kabalaka pagkabug-at sa tanglag kong dala
Pagkaala-ot kanako dakong makasasala, hinaot pa unta inabagan sa imong way kinutubang grasya
Ipadangat ang pasaylo ug maka-ambit sa imong himaya
Santo Niño kaloy-i ako

O, Balaang Hesus kanimo ko isalig ang tanan
Dungga ning awit gihalad ko kanimo
Pulong ug huni, Tu-aw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Kay ikaw man ang tuburan nga matuod sa paghigugma
Ikaw man ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi

Dungga ning awit gihalad ko kanimo
Pulong ug huni, Tu-aw ning dughan ko
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo
Nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Koda:
Nga nagadayeg, nagasimba, nangamuyo
Nga mapaubsanong nagahulat sa Diyosnon mong kalooy

Jafet C. Vistal

Santo Niño Batang Gamhanan

Sa panahon nga nanginahanglan ug tawo nga kasumbungan
Sa gibating kabug-at nga gihambin ning dughan
Nangita sa palibot ni usa wa'y milingi
Maong sa imong landong ako mipahipi

Santo Niño, batang gamhanan
Santo Niño, tabang sa tanan
Santo Niño, tig mugna ug milagro
Kaloy-i dungga nangaliyupo ko

Sa panahon sa kalisdanan
Ikaw lang ang dalangpanan
Di matukib ang kalipay sa pag-ampo
nga natuman
Daghang salamat sa imong kaayo
Daghang salamat gamay'ng hari ko

Santo Niño, batang gamhanan
Santo Niño, tabang sa tanan
Santo Niño, tig mugna ug milagro
Salamat, salamat kanimo

Sukaranan sa mainitong pag-ampo
Santo Nino, gamay'ng hari ko

Santo Niño, batang gamhanan
Santo Niño, tabang sa tanan
Santo Niño, tig mugna ug milagro
Salamat, salamat kanimo

Koda: 
Salamat, salamat kanimo
Santo Niño, batang gamhanan

Marion P. Cabudlan

Awit sa Mahal na Poong Santo Niño

V1
Ikaw ang verbo na nagkatawang tao
Iniluwal ni Maria, lalang ng Espiritu Santo
Dahilan sa dakilang pagibig ng Diyos sa tao
Bigay ng Ama nanahan sa mundo

Koro:
Buhay na walang hanggan ang siyang matatamo ng taong nananalig at nagmamahal Sa'yo
Mahal na poong Hesus, Señor Santo Niño
Dinarangal namin, dakilang ngalan Mo

Samo at dalangin namin ay magiliw mong dinggin
Pamilya't sambayan ay 'Yong pagpalain

V2
Ang kabataan mong puno ng kabanalan
Isang bathalang aral na aming tutularan tulad ng paslit
Sa pangangaral Mo'y tinuruan ang pinakadakila sa 'Yong kaharian

Koda:
Samo at dalangin namin ay magiliw Mong dinggin
Pamilya't sambayan ay 'Yong pagpalain

Ali Izon

O Senyor Santo Niño

O, Senyor Santo Niño
Kalipay Ka sa nagsubo
Bahandi ka ni'ng dughan ko
Gugma ang gidalit Mo

Kay Ikaw man ang dalan
Ang kamatuoran
Ug ang kaluwasan sa akong kalag

Koro:
O, Senyor Santo Niño
Ikaw akong gimahal
Isalig ko Kanimo ang tanan ko'ng suliran
O, Senyor Santo Niño
Sa kanunay Ka pasidunggan
Ang Imong pagbuot maghari ni'ng dughan

Bridge:
Dinhi sa Sugbo 
Gitahod Ka'g gisimba
Nagkabig sa katawhan, 
Hari ka sa gugma.

Koda: 
Ang Imong pagbuot maghari ni'ng dughan.

Renato C. Sagayno

Lose Yourself in Me

Refrain

Lose yourself in me, and you will find yourself.
Lose yourself in me, and you will find new life
Lose yourself in me, and you will find yourself.
And you live, yes, you will live in my love.

1. 
Unless a grain of wheat falls into the ground,
It still remains but a grain of wheat.
But if it falls and dies then it bears much fruit.
So, it is with those who lose themselves in me

2.
Though foxes have their dens, birds a little nest
The son of man, no place to rest.
Whoever loves his life or strives the world to gain
Will only find that life was lived in vain.

4. If we have died with him, we shall live with him.
If we endure we'll reign with Him
Though faithless we may be, faithful He'll remain
For how can Christ be false unto Himself

Carey Landry


Lord Teach us to Pray

Refrain:
Lord teach us to pray,
It's been a long and cold December kind of day.
With our hearts and hands so busy in our private little wars,
We stand and watch each other now
From sep'rate shores, we lose the way

1.
I need to know today the way things should be in my head.
I need to know for once now the things that should be said.
I've got to learn to walk around as if I were not dead.
I've got to find a way to learn to live.
Refrain

2. 
I still get so distracted by the color of my skin.
I still get so upset now when I find that I don't win. 
I meet so many strangers I'm so slow to take them in.
I've got to find a way to really live.
Refrain

3.
I stand so safe and sterile as I watch a man fall flat.
I'm silent with a man who'd like to know just where I'm at.
With the aged and the lonely I can barely tip my hat
I need to see the sin of "I don't care."
Refrain

4.
I stand so smug and sure before the people I've out-guessed;
to let them and be who he is I still see as a test.
And when it all comes down to "must," I'm sure my way is best.
I've got to find what "room" means in my heart.
Refrain

5. 
I walk and fall, myself alone, can't tolerate a guide.
And when the camps split up I'm sure to put you on my side and dare someone to challenge me and swear I will not hide.
I've got to find a better way to live.
Refrain

6. 
I mouth so many things, take so little time to weigh;
I've let it all slip by in the sweep of yesterday.
I can't believe you mean it all to grace me on my way;
I've got to find a way to really live.

Lord, teach us to pray.
We still believe that we can find a better way.
Teach us to pray.
We lose the way.
Teach us to pray.
_______
Joe Wise

O Mahal nga Birhen Maria

O mahal nga Birhen Maria
Inahan sa tanang katawhan
Duyugi kami sa kanunay
Tabangi kami Inahan

Koro:
O Inahan sa Ginoo
Inahan usab namo
Sa kalipay mag-awit kami
Sa paghalad ubani kami

O mahal nga Birhen Maria
Inahan sa tanang katawhan
Nag-ampo kami sa kadasig
Nagla-um kami inahan

Repeat Koro

Nars Fernandez

Santo Niño, Kaluwasan ko

Sa tanang panahon
Pagadaygon ug simbahon Ka
Balaang Dios, O Batang Hesus
Ihalad ko Kanimo
Kinabuhi ug akong kalag

Puno Ikaw sa kaayo ug pasaylo
Way sama ang gugma Mo
Sa kaluoy kami hatagi
O dalangpanan, among gabayan

Koro:
Santo Niño, Señor Santo Niño
Tudlo-i kami, lamdagi, Ginoo
Pagsunod sa mga hiyas ug sugo Mo
Santo Niño, kaluwasan ko

Isangyaw ko katingalahang mga buhat Mo
Mga huni igasa Kanimo
Himayaon Ka kanunay
Batang Gamhanan, Hari sa tanan

Sa kadulom ug kalisdanan
Ikaw ang kahayag nga modan-ag
Santo Niño, tabangi ako
Maangkon ang kaluwasan

Coda:
Santo Niño, Kaluwasan ko!

Engr. Emmanuel Abellana
Oscar Pagas

Previous Posts

Posts in our Archive