O Kasingkasing ni Hesus

O kasingkasing ni Hesus
Tuburan man ikaw
Sa walay sukod nga gugma
Kanamong mga tawo

Koro:
Imong kalooy kantahon ko
Sa adlaw ug gabie
O kasingkasing ni Hesus
Kaloy-an Mo kami

Himaya dungog ug pagdayeg 
Karon karon, O Hesus ko
Kanunay ug sa bisan diin
Sa kasingkasing Mo

Imo ang kasingkasing ko 
Bisan dili takus
Ingon sa kasingkasing ko
Matam-is nga Hesus

Ipatik mo ang ngalan ko 
Sa kasingkasing Mo
Ayaw na gayud pagbulag
Sa kinabuhi ko.

(O Sacred Heart O Love Divine)
Fr. Manoling Francisco


Gitudloan mo Kami

Gitudloan mo kami sa paghigugma,
Sa kaaghop ug sa kalomo     
Ug bulahan ang makasunod 
Niining hiyas sa kasingkasing mo
     
Ug busa dad-on mo kami 
Subay sa imong paagi      
Sa makahupay'ng tambal 
Kining kasingkasing hatagi, hatagi
 
Buksa ang ganghaan
Ug musulod lab-as nga hangin    
Diosnon nga kahayag modan-ag 
Mapuno ka sa panalangin      

Ang Iyang kasingkasing hiusaha sa Imoha
Ug ang tumang katam-is, tagamtama tagamta-ma

Ug ang tumang katam-is, tagamtama, tagamta-ma

Msgr. Rudy Villanueva

Previous Posts

Posts in our Archive