Pagibig Patawad

Koro: ‘Sang pusong tapat sa ‘kin ay likhain. Bigyan Mo, O Diyos ng bagong damdamin. Sa ‘Yong harapan, h’wag Mong siphayuin. Espiritu Mo ang papaghariin.

1. Ingatan ako, O Diyos kong Manunubos kahabagan at ako ay ibangon. Dungis ng budhi, hugasa’t linisin. Pag-ibig, patawad, samo ko’y dinggin.

2. Kasalanan ko’y Iyo nang kalimutan, pawiin Mo ang abang kahinaan. Sa ‘Yo lamang nagkamaling tunay. Pag-ibig, patawad, samo ko’y dinggin.

3. Pagkukulang ko ngayo’y natanggap na. Handog sa Iyo haing ‘di sinunog. Kaligtasan, galak, pagnanasa, pag-ibig, patawad, samo ko’y dinggin.

PAG-IBIG, PATAWAD
Batay sa Salmo 51 
EG Valcos

Lord of all Hopefulness

Lord of all hopefulness, Lord of all joy,
Whose trust, ever childlike, no cares could destroy:
Be there at our waking, and give us, we pray,
Your bliss in our hearts, Lord, at the break of the day.

Lord of all eagerness, Lord of all faith,
Whose strong hands were skilled at the plane and the lathe:
Be there at our labors, and give us, we pray, 
Your strength in our hearts, 
Lord, at the noon of the day.

Lord of all kindliness, Lord of all grace,
Your hands swift to welcome, your arms to embrace:
Be there at our homing, and give us, we pray,
your love in our hearts, Lord, at the eve of the day.

Lord of all gentleness, Lord of all calm,
Whose voice is contentment, whose presence is balm:
Be there at our sleeping, and give us, we pray,
Your peace in our hearts, Lord, at the end of the day.


Previous Posts

Posts in our Archive