Great is our God

Come let us sing to every nation:
"Great is our God and King!
He is the Rock of our salvation!
Lift up your hearts and sing!"

So sing, for we are God's people;
for he has shown us his ways.
He gathers us to his table,
to partake of his grace.

So when the Lord's voice you hear,
don't fear or harden your hearts.
We know that our God is near
by the Word he imparts.

Great is our God and King!

Sa Pagibig ng Panginoon

 Fruto Ramirez, SJ

Nawa'y manahan sa 'ting pu--so, ang diwa ni Kristo Hesus.
Nawa tayo ay magiging matatag sa 'ting pag-ibig.

Upang ating maunawa--an dakila N'yang pagmamahal.
Sa bawat araw ng buhay, sarili nati'y maugat
Sa pag-ibig ng Panginoon.

Do not let your hearts be troubled (I am ever with you)

Arnel Aquino, SJ

Do not let your hearts be troubled; do not stay afraid
It is reall I whom you see. I offer you now my peace.
I have waited for this moment, to be with you again.
In my heart you'll remain; in your hearts I'll stay.

 I am with you till the end of your days; I am in you, have faith
That I hold you even when you let go, and I love you, you must know.
I am here. I am ever with you.

Do not let your hearts be troubled; do not stay afraid.
I'm beyond all anguish, all death; I'm risen to life anew.
When you feel that you've been emptied, and can give no more,
Know that I am your breath, and I fill your soul.

I am with you till the end of your days; I am in you, have faith
That I hold you even when you let go, and I love you, you must know.
I am here. I am ever with you.

Magnificat (All that I am)

 David Haas

All that I am sings of the God who brings new life to birth in me.
My spirit soars on the wings of my Lord.

1. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God,
who looks upon me in my state, and all the world will call me blest;
For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name.

2. God's mercy is from age to age, on those who follow in fear;
Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart;
Who casts the mighty from their thrones and raises up the lowly ones!

3. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands;
Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy,
the promise known to those before and to their children for ever!

Bayang Tinawag

Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo
Upang maging sambayanan ng mga taong
may kaganapan ng buhay

Sumasaksi sa pag hahari ng Diyos;
nag sasabuhay ng Misteryo Paskwal
sa kapangyarihan ng Espiritu santo
Kasama ang mahal na Ina, ang Birheng Maria.

Isang Pananampalataya

Isang pananampalataya,isang pagbibinyag
Isang Panginoon, angkinin nating lahat

Habilin ni Hesus noong Siya'y lumisan
Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan

Ama pakinggan mo ang aming panalangin
Dalisay na pagibig sa ami'y lumapit.

Mga alagad ko pa’no makikilala?
Tapat nilang pag-ibig wala nang iba pa

Kaya nga, O Ama, sana’y Iyong hawian,
Ang aming mga puso ng mga alitan.

Awit ng Paghilom

Music and Lyrics: Arnel Aquino, SJ

Panginoon ko, hanap-hanap Ka ng puso,
Tinig Mo'y isang awit paghilom.

Ang baling ng aking diwa ay sa 'Yo,
H'wag nawang pababayaang masiphayo.
Ikaw ang buntong hininga ng buhay;
Dulot Mo'y kapayapaan, pag-ibig.

Ako'y akayin sa daang matuwid.
H'wag nawang pahintulutang mabighani.
Sa panandalian at huwad na rilag
Ikaw ang aking tanging Tagapagligtas.

Sigwa sa 'king kalooban 'Yong masdan.
Pahupain ang bugso ng kalungkutan.
Yakapin ng buong higpit 'Yong anak
Nang mayakap din ang bayan Mong ibig.

Unang Alay

Rey Magnaye

Koro:
Kunin at tanggapin ang alay na ito.
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong, ‘pagkat inibig Mo,
Ngayo’y nananalig, magmamahal sa ‘Yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo,
Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo.
At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas.
Inuming nagbibigay-lakas.

Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko.
Umaasang ko'ng lahat buong pagkatao. Ito ay isusunod sa 'Yo

Ang bayang inibig Mo, ngayo'y umaawit, sa 'Yo ay sumasamba't nananalig,
Umaasang diringgin ang bawat dalanging sa alay na ito'y nakalakip.

Koda:
Ngayo'y nananalig (umaasa), dumudulog (sumasamba)
Umaawit (nagmamahal) sa 'Yo.

In my heart

REFRAIN:

In my heart I know my Savior lives
I can hear Him calling tenderly my name
Over sin and death He has prevailed
In His glory, in His new life we partake

I know He lives as He has promised
For me He's risen that from fear I may be free
Not even death can separate me
From Him whose love and might remain in me (REFRAIN)

For I have seen and touched Him risen
To all the world will I proclaim His majesty
With joy I sing to tell His story
That in our hearts may live His memory (REFRAIN)

And all the earth shall bow before Him
His blessed name all will adore on bended knee
His truth shall reign, so shall His justice
In Christ, my Savior, let all glory be (REFRAIN)

CODA:
In my heart I know my Savior lives
In His glory, in His new life we partake.

Likhain mong muli

Titik ni Alberto Alejo, S.J.
Musika ni Manoling Francisco, S.J.

Ilikha Mo kami ng isang bagong puso,
Hugasan ang kamay na basa ng dugo,
Linisin ang diwang sa halay ay puno;
Ilikha Mo kami ng 'sang bagong puso.

Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,
Akayin sa landas patungo sa kapwa,
Ihatid sa piging na 'Yong inihanda
Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,

Amang Diyos, 'Yong baguhin ang tao't daigdig
Sa banal na takot, sambang nanginginig
Ibalik ang puso't bayang nanlalamig
Likhain Mong muli kami sa pag-ibig.

Alagad (Katawan Ko'y kanin mo)

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang
karapatang sa 'Yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas Mo lamang
ay gagaling na ako.

Katawan Ko'y kanin mo, inumin ang Dugo Ko,
Lagi mong gawin ito sa alaala Ko.
Krus Ko ay buhatin mo at damhin ang sugat Ko,
Ang dusa at hirap Ko ay para sa iyo.

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang
karapatang sa 'Yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas Mo lamang
ay gagaling na ako.

Tupa Ko'y pakanin mo, aral Ko'y ikalat mo,
sana'y patawarin mo sa pangalan Ko.
'Di ka na alila Ko, ikaw ay kaibigan Ko,
Sa Aki'y ilapit mo ang lahat ng tao.

Kabataang Hebreo

Ang mga kabataang hebreo
Taglay ang mga sanga ng olibo
ay sumalubong sa Panginoon
Samantalang malakas na sinasabi
Hosana sa kaitaasan Hosana sa kaitaasan.

Hosana ang aming awit

 Ferdz Bautista

Hosana ang aming awit sa anak ni David
Sa ngalan ng Diyos nasa langit
Pagpapala't pagtubos sa atin

Magdala ng mga palaspas
Salubungin Sya nang may galak
Hosana o manunubos
Salamat sa Diyos na buhay

Kabataan ng Jerusalem
Masayang nag-awitan
Hosana o manunubos
Salamat sa Diyos na buhay

Ang mga anghel sa langit
nagpupuring walang patid
Dito sa daigdig kami nakianib
sa kanilang pag-awit.

Glory and praise to our God

Dan Schutte

Glory and praise to our God,
who alone gives light to our days.
Many are the blessings he bears
to those who trust in his ways.

We, the daughters and sons of him
who built the valleys and plains,
praise the wonders our God has done
in ev’ry heart that sings.

In his wisdom he strengthens us,
like gold that’s tested in fire.
Though the power of sin prevails,
our God is there to save.

Salamat Hesus

Misa Delgado Book II

Salamat Hesus at 'Yong minahal
ang buhay nami'y iyong ililigtas
Bubuksan ang puso at isipan
nang ang biyaya Mo ay makamtan

Salamat Hesus sa 'Yong pagmamahal
salamat sa 'Yong buhay

Salamat Hesus at 'Yong tinanggap
ang buhay nami'y iyong niligtas
Bubuksan ang puso at isipan
nang ang biyaya Mo ay makamtan

Salamat Hesus sa 'Yong pagmamahal

salamat sa 'Yong buhay.

Keep Us

Alvine Silan

O Lord keep us from harm
O Lord keep us from sins
By Your sacrifice we we're saved.
O Lord keep us from sins

O Lord Lord save us from the pow'er of satan
Your sacrifice will keep us away from sins.

O Lord with wondrous mystery

Arr: Fr Nilo Mangusad

O Lord with wondrous mystery
You take our bread and wine
And make of these two humble things
Yourself, Our Lord Divine

Our wheat and drink become our light
Our altar bears your awful might
O Lord we thank you for the gift
that lies before our sight

You are the same our Christ and Lord
Who blessed the supper room
You are the God who died
and rose triumphant from the tomb

This host bears your divinity
This cup contains infinity
The myst'ry fill our souls with love
O Holy Majesty

O Lord with wondrous mystery
I take an offering and bring to thee.

Be Still

arr: Fr. Nilo Mangusad

Be still and know that I am God
Be still for I am here rest in me

I long to heal your wounded soul
to comfort your loneliness
come to me, come to me

Still your soul in the dark of night
I will come to you in solitude
speak your fear, speak your fear

Return to me with all your heart
I will bring you home
And I'll refresh you with my joy;
encircle you in arms of healing love.

Kabataan ni Kristo

Timoteo Ofrasio

Eduardo Hontiveros


Ang kabataan ni Kristo tanda ng pagbabago
Pinuspos ng pagasa may tibay at tatag ng loob
Isip ay may prinsipyo salita'y totoo
May alay na pagibig tunay at malugod

O Diyos, tulungan mong mahubog sa katotohana't katarungan
At h'wag paakit at mahulog sa'n man sa liku-likong daan
Sa kabataan ni Kristo krus ang s'yang nangungulo
At laang magtaya ng buhay sa kapwa.

Purihin ka Hesukristo, Viva Senyor Santo Nino

Ferdz BautistaPurihin ka Hesukristo
Viva Senyor Santo Nino
Ang bayang Pilipino
ay nagpupuri Sayo

Batang sa ati'y sumilang ay Anak na ibinigay
Upang magharing lubusan taglay ay dakilang ngalang
Tagapayo ng Maykapal

Noon pa sa pasimula, bago pa mayroong nilikha
naroon na ang salita, kasama'y Diyos na may gawa
at naging tao Siyang tunay

Narito't tumatanglaw dakilang kaliwanagan na nakita
at natanaw ng tanang nakukublihan ng dilim ng kamatayan.

How Beautiful

Twila Paris

How beautiful the hands that served
The wine and the bread and the sons of the earth
How beautiful the feet that walked
The long dusty roads and the hill to the cross

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ

How beautiful the heart that bled
That took all my sin and bore it instead
How beautiful the tender eyes
That chose to forgive and never despise

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ

And as He laid down His life
We offer this sacrifice
That we will live just as he died
Willing to pay the price
Willing to pay the price

How beautiful the radiant bride
Who waits for her groom with His light in her eyes
How beautiful when humble hearts give
The fruit of pure lives so that others may live

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ

How beautiful the feet that bring
The sound of good news and the love of the King
How beautiful the hands that serve
The wine and the bread and the sons of the earth

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ.

Previous Posts

Posts in our Archive