Likhain mong muli

Titik ni Alberto Alejo, S.J.
Musika ni Manoling Francisco, S.J.

Ilikha Mo kami ng isang bagong puso,
Hugasan ang kamay na basa ng dugo,
Linisin ang diwang sa halay ay puno;
Ilikha Mo kami ng 'sang bagong puso.

Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,
Akayin sa landas patungo sa kapwa,
Ihatid sa piging na 'Yong inihanda
Itindig Mo kami, kaming Iyong bansa,

Amang Diyos, 'Yong baguhin ang tao't daigdig
Sa banal na takot, sambang nanginginig
Ibalik ang puso't bayang nanlalamig
Likhain Mong muli kami sa pag-ibig.

Alagad (Katawan Ko'y kanin mo)

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang
karapatang sa 'Yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas Mo lamang
ay gagaling na ako.

Katawan Ko'y kanin mo, inumin ang Dugo Ko,
Lagi mong gawin ito sa alaala Ko.
Krus Ko ay buhatin mo at damhin ang sugat Ko,
Ang dusa at hirap Ko ay para sa iyo.

Panginoon ko, ang tulad ko'y walang
karapatang sa 'Yo ay tumanggap
Ngunit sa isang bigkas Mo lamang
ay gagaling na ako.

Tupa Ko'y pakanin mo, aral Ko'y ikalat mo,
sana'y patawarin mo sa pangalan Ko.
'Di ka na alila Ko, ikaw ay kaibigan Ko,
Sa Aki'y ilapit mo ang lahat ng tao.

Kabataang Hebreo

Ang mga kabataang hebreo
Taglay ang mga sanga ng olibo
ay sumalubong sa Panginoon
Samantalang malakas na sinasabi
Hosana sa kaitaasan Hosana sa kaitaasan.

Hosana ang aming awit

 Ferdz Bautista

Hosana ang aming awit sa anak ni David
Sa ngalan ng Diyos nasa langit
Pagpapala't pagtubos sa atin

Magdala ng mga palaspas
Salubungin Sya nang may galak
Hosana o manunubos
Salamat sa Diyos na buhay

Kabataan ng Jerusalem
Masayang nag-awitan
Hosana o manunubos
Salamat sa Diyos na buhay

Ang mga anghel sa langit
nagpupuring walang patid
Dito sa daigdig kami nakianib
sa kanilang pag-awit.

Glory and praise to our God

Dan Schutte

Glory and praise to our God,
who alone gives light to our days.
Many are the blessings he bears
to those who trust in his ways.

We, the daughters and sons of him
who built the valleys and plains,
praise the wonders our God has done
in ev’ry heart that sings.

In his wisdom he strengthens us,
like gold that’s tested in fire.
Though the power of sin prevails,
our God is there to save.

Salamat Hesus

Misa Delgado Book II

Salamat Hesus at 'Yong minahal
ang buhay nami'y iyong ililigtas
Bubuksan ang puso at isipan
nang ang biyaya Mo ay makamtan

Salamat Hesus sa 'Yong pagmamahal
salamat sa 'Yong buhay

Salamat Hesus at 'Yong tinanggap
ang buhay nami'y iyong niligtas
Bubuksan ang puso at isipan
nang ang biyaya Mo ay makamtan

Salamat Hesus sa 'Yong pagmamahal

salamat sa 'Yong buhay.

Keep Us

Alvine Silan

O Lord keep us from harm
O Lord keep us from sins
By Your sacrifice we we're saved.
O Lord keep us from sins

O Lord Lord save us from the pow'er of satan
Your sacrifice will keep us away from sins.

O Lord with wondrous mystery

Arr: Fr Nilo Mangusad

O Lord with wondrous mystery
You take our bread and wine
And make of these two humble things
Yourself, Our Lord Divine

Our wheat and drink become our light
Our altar bears your awful might
O Lord we thank you for the gift
that lies before our sight

You are the same our Christ and Lord
Who blessed the supper room
You are the God who died
and rose triumphant from the tomb

This host bears your divinity
This cup contains infinity
The myst'ry fill our souls with love
O Holy Majesty

O Lord with wondrous mystery
I take an offering and bring to thee.

Be Still

arr: Fr. Nilo Mangusad

Be still and know that I am God
Be still for I am here rest in me

I long to heal your wounded soul
to comfort your loneliness
come to me, come to me

Still your soul in the dark of night
I will come to you in solitude
speak your fear, speak your fear

Return to me with all your heart
I will bring you home
And I'll refresh you with my joy;
encircle you in arms of healing love.

Kabataan ni Kristo

Timoteo Ofrasio

Eduardo Hontiveros


Ang kabataan ni Kristo tanda ng pagbabago
Pinuspos ng pagasa may tibay at tatag ng loob
Isip ay may prinsipyo salita'y totoo
May alay na pagibig tunay at malugod

O Diyos, tulungan mong mahubog sa katotohana't katarungan
At h'wag paakit at mahulog sa'n man sa liku-likong daan
Sa kabataan ni Kristo krus ang s'yang nangungulo
At laang magtaya ng buhay sa kapwa.

Purihin ka Hesukristo, Viva Senyor Santo Nino

Ferdz BautistaPurihin ka Hesukristo
Viva Senyor Santo Nino
Ang bayang Pilipino
ay nagpupuri Sayo

Batang sa ati'y sumilang ay Anak na ibinigay
Upang magharing lubusan taglay ay dakilang ngalang
Tagapayo ng Maykapal

Noon pa sa pasimula, bago pa mayroong nilikha
naroon na ang salita, kasama'y Diyos na may gawa
at naging tao Siyang tunay

Narito't tumatanglaw dakilang kaliwanagan na nakita
at natanaw ng tanang nakukublihan ng dilim ng kamatayan.

How Beautiful

Twila Paris

How beautiful the hands that served
The wine and the bread and the sons of the earth
How beautiful the feet that walked
The long dusty roads and the hill to the cross

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ

How beautiful the heart that bled
That took all my sin and bore it instead
How beautiful the tender eyes
That chose to forgive and never despise

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ

And as He laid down His life
We offer this sacrifice
That we will live just as he died
Willing to pay the price
Willing to pay the price

How beautiful the radiant bride
Who waits for her groom with His light in her eyes
How beautiful when humble hearts give
The fruit of pure lives so that others may live

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ

How beautiful the feet that bring
The sound of good news and the love of the King
How beautiful the hands that serve
The wine and the bread and the sons of the earth

How beautiful, how beautiful
How beautiful is the body of Christ.

Previous Posts

Posts in our Archive