Sa Pagibig ng Panginoon

 Fruto Ramirez, SJ

Nawa'y manahan sa 'ting pu--so, ang diwa ni Kristo Hesus.
Nawa tayo ay magiging matatag sa 'ting pag-ibig.

Upang ating maunawa--an dakila N'yang pagmamahal.
Sa bawat araw ng buhay, sarili nati'y maugat
Sa pag-ibig ng Panginoon.

Do not let your hearts be troubled (I am ever with you)

Arnel Aquino, SJ

Do not let your hearts be troubled; do not stay afraid
It is reall I whom you see. I offer you now my peace.
I have waited for this moment, to be with you again.
In my heart you'll remain; in your hearts I'll stay.

 I am with you till the end of your days; I am in you, have faith
That I hold you even when you let go, and I love you, you must know.
I am here. I am ever with you.

Do not let your hearts be troubled; do not stay afraid.
I'm beyond all anguish, all death; I'm risen to life anew.
When you feel that you've been emptied, and can give no more,
Know that I am your breath, and I fill your soul.

I am with you till the end of your days; I am in you, have faith
That I hold you even when you let go, and I love you, you must know.
I am here. I am ever with you.

Magnificat (All that I am)

 David Haas

All that I am sings of the God who brings new life to birth in me.
My spirit soars on the wings of my Lord.

1. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God,
who looks upon me in my state, and all the world will call me blest;
For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name.

2. God's mercy is from age to age, on those who follow in fear;
Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart;
Who casts the mighty from their thrones and raises up the lowly ones!

3. God fills the starving with good things, the rich are left with empty hands;
Protecting all the faithful ones, remembering Israel with mercy,
the promise known to those before and to their children for ever!

Bayang Tinawag

Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo
Upang maging sambayanan ng mga taong
may kaganapan ng buhay

Sumasaksi sa pag hahari ng Diyos;
nag sasabuhay ng Misteryo Paskwal
sa kapangyarihan ng Espiritu santo
Kasama ang mahal na Ina, ang Birheng Maria.

Isang Pananampalataya

Isang pananampalataya,isang pagbibinyag
Isang Panginoon, angkinin nating lahat

Habilin ni Hesus noong Siya'y lumisan
Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan

Ama pakinggan mo ang aming panalangin
Dalisay na pagibig sa ami'y lumapit.

Mga alagad ko pa’no makikilala?
Tapat nilang pag-ibig wala nang iba pa

Kaya nga, O Ama, sana’y Iyong hawian,
Ang aming mga puso ng mga alitan.

Awit ng Paghilom

Music and Lyrics: Arnel Aquino, SJ

Panginoon ko, hanap-hanap Ka ng puso,
Tinig Mo'y isang awit paghilom.

Ang baling ng aking diwa ay sa 'Yo,
H'wag nawang pababayaang masiphayo.
Ikaw ang buntong hininga ng buhay;
Dulot Mo'y kapayapaan, pag-ibig.

Ako'y akayin sa daang matuwid.
H'wag nawang pahintulutang mabighani.
Sa panandalian at huwad na rilag
Ikaw ang aking tanging Tagapagligtas.

Sigwa sa 'king kalooban 'Yong masdan.
Pahupain ang bugso ng kalungkutan.
Yakapin ng buong higpit 'Yong anak
Nang mayakap din ang bayan Mong ibig.

Previous Posts

Posts in our Archive