Haring Sumilang

B: Tala'y sumikat, ilaw na sinag
Tanging pananglaw sa may sabsaban
L: Dito sumilang, Haring maalam.
Manunubos ng santinakpan.

L: Sugo ng langit nasa paligid.
B: Anghel na umaawit, tinig ay anong tamis.
L: Tanging pamana para sa dukha.
B: Hari ng langit at ng lupa.

Koro:
Tatlong hari ay nag-alay.
Sa Banal na Sanggol, yumukod, gumalang.
Sino tayong hamak lamang?
Upang di sumamba sa Haring sumilang.

Usa ka Ginoo, Usa ka Lawas, Usa ka Lungsod, Usa ka Banay

Sama sa mga lugas nga gitipon mo
Aron mahimong among kalan-on
Nga naghatag sa kinabuhi

Kami unta magkahiusa ug mahimong

Lungsod nga pinili


Usa ka Ginoo, Usa ka Lawas, Usa ka Lungsod, Usa ka banay,

nga kanimo nag-ambahan 2x


Sama usab sa mga ubas nga gipuga
aron mahimong alak
Kinsa man ang moinom niini makabaton
Sa kinabuhing dayon
Kami unta mahimong bahin sa pag-umol
Ning lungsod mong mahal

Immaculate Mary

Immaculate Mary, your praises we sing.
You reign now in splendor with Jesus our King.

Refrain:
Ave, Ave, Ave, Maria!
Ave, Ave, Maria!

Predestined for Christ by eternal decree
God willed you both virgin and mother to be
To you by an angel the Lord God made you known
The grace of the Spirit, the gift of the son

Most blessed of all women, you heard and believed
Most blest in the fruit of your womb then conceived

The angels rejoiced when you brought forth God's son
Your joy is the joy of all ages to come

Your child is the savior, all hope lies in him
He gives us new life and redeems us from sin

In glory forever now close to your Son
All ages will praise you for all God has done

Jeremiah Cummings

Lawas ug Kalag

Lawas ug kalag
Ihatag ko kanimo ang tanan
Kasakit ug kalipay
Kagul-anan ug kalampusan

Koro:
Ginoo, ania ako andam sa kanunay
nga moalagad kanimo
Ginoo, dawata ako
Matuman ko unta ang tanan nga mga sugo mo
Sa adlaw gabie, sa takna nga tanan pagdaygon ka
Salamat Ginoo sa way katapusan
mong gugma

Ikaw da ang among dalangpanan
Ikaw ang makahupay sa among suliran
Kanimo walay kapildihan
Ikaw ang tinubdan sa kaluwasan

Nagahalad Kami

Nagahalad kami, kanimo Ginoo
Ning santos nga Misa, santos nga sakripisyo
Ang among kasingkasing, ang among kinabuhi
Ug ang mga kalipay ug mga kasakit gihalad karon

Ikaw among halaran, ikaw among awitan
Saloma sa pagdayeg sa imong kagahuman
Ang imong paghigugma ang among gilauman
Nga magdala kanamo
sa tunhay’ng kalipay sa kalangitan

Koro:
Wala kami’y mahimo kong wala ikaw
Ang among panlimbasug kalit lang mahanaw
Ayaw kami’g pasagdi mahigugmao’ng Ginoo
Ang among mga gasa dawata’g mahala
Ug ang tanang katawhan dad-a sa gingharian
Aron tanan’g binuhat may kahiusahan

Nars Fernandez

Dinhi sa among Yuta (Salmo 8)

Dinhi sa among yuta dungganan ka O Diyos
Ug ang tanang kalibutan midayg kanimo.

Ibabaw sa kalangitan gidayeg ka,
gihatagan mo'g pulong ang gamay'ng kabataan nga makapahilum sa mga manlilibak mo

Kun masud-ong ko ang buwan ug mga bitoon ug ang kalangitan nga gihan-ay mo
Makapangutana ako kon kinsa ba ang tawo, kinsa siya nga ikaw manumbaling man Kaniya

Gihimo mo siya'ng ubos ug diutay sa mga angheles
Gipurong purongan mo siya sa dungog ug pagdayeg.
Gihimo mo ang tanang butang, kahayopan, kalanggaman, ug kaisdaan, aron sila mag-alagad kaniya

Msgr. Rudy Villanueva

Previous Posts

Posts in our Archive