IESU, PANIS VITAE Papal Visit 2015

Lyrics: Rene Javellana, SJ
Music: Manoling Francisco, SJ

Refrain
Iesu, Panis vitae, Donum Patris.
Iesu, Fons vitae, Fons vitae acquae.
Cibus et potus noster,
cibus et potus noster
in itinere, in itinere
ad domus Dei.

1. (Tagalog) Mula sa lupa sumibol Kang masigla. Matapos Kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala.
Tinapay ng- buhay, Pagkain ng dukha.

2. (Cebuano) Gikan sa binlud usa Ka,
Tinapay nga bunga sa among buhat ug kabudlay.
Hinaut maghiusa kami sama niining.
Tinapay tiguma kami, Hesus, among Ginuong tunhay.

3. (English) Jesus, Food divine
be our strength each day
so we don’t tire as we witness to Your love and care to those in greater need, both near and far away, may we lead them back to You, all those who’ve gone astray.

4. (Hiligaynon) Dalon namong Imong balaang pulong mangalagay kag tudlo Mong matarong Kahayag sang Espiritu sang kamatuoran suganga mapawa sa among dalan.

2 comments:

Previous Posts

Posts in our Archive