Eye Has Not Seen

Eye has not seen, ear has not heard what God has ready for those who love him;
Spirit of love, come, give us the mind of Jesus, teach us the wisdom of God.

When pain and sorrow weigh us down, be near to us, O Lord,
forgive the weakness of our faith, and bear us up within your peaceful word.

Eye has not seen, ear has not heard what God has ready for those who love him;
Spirit of love, come, give us the mind of Jesus, teach us the wisdom of God.

Our lives are but a single breath, we flower and we fade,
yet all our days are in your hands, so we return in love what love has made.

Eye has not seen, ear has not heard what God has ready for those who love him;
Spirit of love, come, give us the mind of Jesus, teach us the wisdom of God.

Marty Haugen

Sa Iyong Pagibig

Ako'y nananabik makapiling Ka sa bawat sandali.
Walang isang saglit nanaising sa Iyo ay mawaglit.
Tangi kong dalangin, manatili,
Sa Iyong pag-ibig mamalagi.

Awitin ko'y hiling na ang 'Yong ngiti ang nais makamit.
At sana'y mabatid ang pagkabighani ng aking dibdib.
Kung hindi man sasapat ang paghimig,
Hayaang b-hay ko'y sa 'Yo maiawit.

Ako'y yakapin Mo, h'wag Mong pahihintulutang malayo.
Poon pakinggan Mo ang sigaw ng pusong naakit sa 'Yo.
Sa hustong paggiliw Mo ay lingapin
Nang sa bawat pagpintig ay hanapin.

O pag-alabin Mo, adhika ng puso'y pagningasin Mo.
Ako'y yakapin Mo, sa Iyong pag-ibig ay itago Mo.

Ako'y yakapin Mo.


Previous Posts

Posts in our Archive