Gitudloan mo Kami

Gitudloan mo kami sa paghigugma,
Sa kaaghop ug sa kalomo     
Ug bulahan ang makasunod 
Niining hiyas sa kasingkasing mo
     
Ug busa dad-on mo kami 
Subay sa imong paagi      
Sa makahupay'ng tambal 
Kining kasingkasing hatagi, hatagi
 
Buksa ang ganghaan
Ug musulod lab-as nga hangin    
Diosnon nga kahayag modan-ag 
Mapuno ka sa panalangin      

Ang Iyang kasingkasing hiusaha sa Imoha
Ug ang tumang katam-is, tagamtama tagamta-ma

Ug ang tumang katam-is, tagamtama, tagamta-ma

Msgr. Rudy Villanueva

Previous Posts

Posts in our Archive