O Kasingkasing ni Hesus

O kasingkasing ni Hesus
Tuburan man ikaw
Sa walay sukod nga gugma
Kanamong mga tawo

Koro:
Imong kalooy kantahon ko
Sa adlaw ug gabie
O kasingkasing ni Hesus
Kaloy-an Mo kami

Himaya dungog ug pagdayeg 
Karon karon, O Hesus ko
Kanunay ug sa bisan diin
Sa kasingkasing Mo

Imo ang kasingkasing ko 
Bisan dili takus
Ingon sa kasingkasing ko
Matam-is nga Hesus

Ipatik mo ang ngalan ko 
Sa kasingkasing Mo
Ayaw na gayud pagbulag
Sa kinabuhi ko.

(O Sacred Heart O Love Divine)
Fr. Manoling Francisco


Previous Posts

Posts in our Archive