Haring Sumilang

B: Tala'y sumikat, ilaw na sinag
Tanging pananglaw sa may sabsaban
L: Dito sumilang, Haring maalam.
Manunubos ng santinakpan.

L: Sugo ng langit nasa paligid.
B: Anghel na umaawit, tinig ay anong tamis.
L: Tanging pamana para sa dukha.
B: Hari ng langit at ng lupa.

Koro:
Tatlong hari ay nag-alay.
Sa Banal na Sanggol, yumukod, gumalang.
Sino tayong hamak lamang?
Upang di sumamba sa Haring sumilang.

Previous Posts

Posts in our Archive