Maria Babaye sa Pagtoo

Maria babaye sa pagtoo

Maria inahan ni Hesukristo
Daw sa bitoon sa kadagatan
Dan-agan mo kami kaming tanan
Ave ave Maria

Maria babaye sa paglaum
Maria inahan nga malig-on
Bulahang banay birheng bulahan
Lig-onon mo kami kaming tanan
Ave ave Maria

Maria babaye sa pag higugma
Maria inahan walay sama
Oh kahingpitan birheng bulahan
I-ampo mo kami kaming tanan
Ave ave Maria

Nars Fernandez 

Previous Posts

Posts in our Archive