Mother of Christ

1. Mother of Christ, Mother of Christ, What shall I ask of thee?
I do not sigh for the wealth of earth,

For the joys that fade and flee;

But, Mother of Christ, Mother of Christ,

This do I long to see;

The Bliss untold which thine arms enfold,

The Treasure upon thy knee.


2. Mother of Christ, Mother of Christ,

He was all in all to thee---

In the winters cave, in Nazareth's home,

In the hamlets of Galilee.

So, Mother of Christ, Mother of Christ,

He will not say nay to thee;

When He lifts His face to thy sweet embrace,

Speak to Him, Mother, of me.


3. Mother of Christ, Mother of Christ,

The world will bid Him flee---

Too busy to heed His gentle voice,

Too blind His charms to see---

Then, Mother of Christ, Mother of Christ,

Come with thy Babe to me;

Tho' the world be cold, my heart shall hold,

A shelter for Him and thee.

Dunong ng Puso

Noel Jose Labendia
Marius Villaroman

Koro:

Panginoon sa puso ko'y ituro Mo. Dunong ng puso Mo.Pusong dalisay likhain Mo sa ‘kin.'Sang diwang matatag sa puso ko'y ihain. Sa piling Mo sa t'wina ako'y ila-pit. Diwa Mong banal h'wag Mong ipagkait.

Puso'y gawaran ng kaligtasan.Patibayin sa akin tapat na kalooban.Landas Mo ay aking iha-hayag.May sala sa 'Yo ay mapapanatag.

Mag alay man ako susunugin handogSa 'Yong dambana'y 'di kalugod-lugod.Pusong nagsisisi tanging sapat sa 'YoPusong nagmamahal pusong laan sa 'Yo.

KODA:
Panginoon sa puso ko'y ituro MoDunong ng puso Mo.Dunong ng puso Mo…

Previous Posts

Posts in our Archive