Umasa ka sa Diyos

Refrain
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin
At manahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan
At pangarap mo ay makakamtan.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
'Pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
Ang kabutihan mo ay magliliwanag,
Katulad ng araw kung tanghaling tapat.
(Repeat Refrain)

Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka,
Maging matiyagang maghintay sa kanya;
H’wag mong kainggitan ang gumiginhawa
Sa likong paraan, umunlad man sila.