Unang Alay

Rey Magnaye

Koro:
Kunin at tanggapin ang alay na ito.
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong, ‘pagkat inibig Mo,
Ngayo’y nananalig, magmamahal sa ‘Yo.

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo,
Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo.
At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas.
Inuming nagbibigay-lakas.

Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko.
Umaasang ko'ng lahat buong pagkatao. Ito ay isusunod sa 'Yo

Ang bayang inibig Mo, ngayo'y umaawit, sa 'Yo ay sumasamba't nananalig,
Umaasang diringgin ang bawat dalanging sa alay na ito'y nakalakip.

Koda:
Ngayo'y nananalig (umaasa), dumudulog (sumasamba)
Umaawit (nagmamahal) sa 'Yo.

No comments:

Post a Comment