Awit ng Paghilom

Music and Lyrics: Arnel Aquino, SJ

Panginoon ko, hanap-hanap Ka ng puso,
Tinig Mo'y isang awit paghilom.

Ang baling ng aking diwa ay sa 'Yo,
H'wag nawang pababayaang masiphayo.
Ikaw ang buntong hininga ng buhay;
Dulot Mo'y kapayapaan, pag-ibig.

Ako'y akayin sa daang matuwid.
H'wag nawang pahintulutang mabighani.
Sa panandalian at huwad na rilag
Ikaw ang aking tanging Tagapagligtas.

Sigwa sa 'king kalooban 'Yong masdan.
Pahupain ang bugso ng kalungkutan.
Yakapin ng buong higpit 'Yong anak
Nang mayakap din ang bayan Mong ibig.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive