Isang Bansa

EP Hontiveros, TM Ofrasio

Oh kay ganda ng ating buhay
Napupuspos ng pagpapala
Ng sakramentong mahiwaga
Kaloob ni Hesus sa’ting Gabay

Oh kay tamis ng pagsasama
Nagmumula sa pagkakaisa
Bumubukal sa pagsasalo
Sa iisang hapag ay dumalo

Purihin si Hesus sa sakramento
Purihin ng lahat ng tao
Purihin siya ng Pilipino
Sa pagkakaisa’y lingapin mo

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive