O Birheng Maria, Ig-ampo mo Kami

Immaculate Mother

O Birhen Maria, ig-ampo mo kami.
Sa mga panulay, panlabanan mo kami.

Koro:
Ave, ave, ave, Maria. Ave, ave, ave, Maria.

Bitoon sa dagat, dan-agan mo kami.
Sa oras sa ikamatay, panlabanan mo kami.

Maria kanimo modangup man kami.
Sa buntag, sa udto, sa hapon ug sa gabii.

1 comment:

Previous Posts

Posts in our Archive