Tinapay At Alak Naming Hatid

Aming hatid alay na ito
Ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo.
At tanggapin ang alak na ito
Inuming inihain sa'yo

Mahal naming D'yos inyong tanggapin
Ang munting alay mula sa amin
Buong puso naming hihintayin
Pagpapala na aming hiling

Mahal naming D'yos inyong tanggapin
Ang munting alay mula sa amin
Buong puso naming hihintayin
Pagpapala na aming hiling

Misa Delgado

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive