Dambana Ng Panginoon

Koro:
Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon
Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon

Tayo'y magalak, tayo'y magsaya!
bahay ng Poon, tunay ang ganda!
Sa Kanyang harap, kamangha-mangha
Sa Kanyang harap, tayo'y magpunta

Sa Jerusalem, tungo ng tanan
Iisang Poon, iisang angkan
Sasamba doon, mag-aawitan
Atas ng Poon, ating gampanan

Ating hilingin katiwasayan
Ating idulog para sa tanan
O Poon, dinggin bayan Mong mahal
laging gabayan at gawing banal

Katiwasayan mapasa-inyo
Bahay ng Poon ang bukal nito
Mapuspos lahat ng paririto
Laging umunlad laging lumago.

Fr. Manoling Francisco
Fr. Dennis Soriano

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive