Pagibig Patawad

Koro: ‘Sang pusong tapat sa ‘kin ay likhain. Bigyan Mo, O Diyos ng bagong damdamin. Sa ‘Yong harapan, h’wag Mong siphayuin. Espiritu Mo ang papaghariin.

1. Ingatan ako, O Diyos kong Manunubos kahabagan at ako ay ibangon. Dungis ng budhi, hugasa’t linisin. Pag-ibig, patawad, samo ko’y dinggin.

2. Kasalanan ko’y Iyo nang kalimutan, pawiin Mo ang abang kahinaan. Sa ‘Yo lamang nagkamaling tunay. Pag-ibig, patawad, samo ko’y dinggin.

3. Pagkukulang ko ngayo’y natanggap na. Handog sa Iyo haing ‘di sinunog. Kaligtasan, galak, pagnanasa, pag-ibig, patawad, samo ko’y dinggin.

PAG-IBIG, PATAWAD
Batay sa Salmo 51 
EG Valcos

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive