Bayang Tinawag

Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo
Upang maging sambayanan ng mga taong
may kaganapan ng buhay

Sumasaksi sa pag hahari ng Diyos;
nag sasabuhay ng Misteryo Paskwal
sa kapangyarihan ng Espiritu santo
Kasama ang mahal na Ina, ang Birheng Maria.

1 comment:

Previous Posts

Posts in our Archive