Pagmalipayon (Alleluia)

Pagmalipayon lungsod sa Dios

Nabanhaw na ang Manunubos
Ng'a lang kanato gihalad sa krus
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

May kaluwasan na ang tanan
Nga namatay sa kasal-anan
May kinabuhi ug kabanhawan
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

 Msgr. R. Villanueva

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive