San Miguel Arkanghel

San Miguel Arkanghel ang imong ngalan
nagkahulugan ug kinsa’y sama sa Dios.

Panalipdi kami nga nagsangpit kanimo
ug tabangi kami sa pagsugot ug pag-alagad
sa Ginoong Dios

Panalipdi kami nga nagsangpit kanimo
ug tabangi kami sa pagsugot ug pag-alagad
sa Ginoong Dios.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive