Kami an imo gintubos

Kami an Imo gintubos,

Nagsisingba ha Imo nga amon Diyos.
Upod han dako ug lubos nga paghigugma

Ha amon ngatanan. 
Hadi ug Ginoo Ka. Bendisyoni, O Ginoo,
Ini‘n bungto nga nagmamahal ha Imo.
Ha karat-an ngatanan kami panalipdi,
Pagbantayi ngan mangno-i kami, Hesus.


Ang Panginoo'y Darating

Koro:

Ang Panginoo’y darating

Kasama ng mga anghel
Kailanma’y di magdidilim
Pagkat laging magniningning
ang liwanag niya sa atin

Halina, halina, kami ay harapin
Panginoong, Panginoong pastol namin

Sa luklukan Mong querubin
Dinggin Mo ang aming hiling na kami’y ‘Yong tubusin

Lucio San Pedro

Previous Posts

Posts in our Archive