Ang Panginoo'y Darating

Koro:

Ang Panginoo’y darating

Kasama ng mga anghel
Kailanma’y di magdidilim
Pagkat laging magniningning
ang liwanag niya sa atin

Halina, halina, kami ay harapin
Panginoong, Panginoong pastol namin

Sa luklukan Mong querubin
Dinggin Mo ang aming hiling na kami’y ‘Yong tubusin

Lucio San Pedro

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive