Kami an imo gintubos

Kami an Imo gintubos,

Nagsisingba ha Imo nga amon Diyos.
Upod han dako ug lubos nga paghigugma

Ha amon ngatanan. 
Hadi ug Ginoo Ka. Bendisyoni, O Ginoo,
Ini‘n bungto nga nagmamahal ha Imo.
Ha karat-an ngatanan kami panalipdi,
Pagbantayi ngan mangno-i kami, Hesus.


No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive