Ipagbunyi ang Kristong Hari

Ali Izon

Ipagbunyi ang Kristong Hari
Umawit ng papuri
Bawat lahi, bawat lipi
Sa Diyos ay magpupuri
Ang lupa't kalangitan
Lahat ay nag aawitan
Sa Diyos nananambitan
Mapasaamin ang 'Yong kaharian.

Ipagbunyi ang Kristong Hari
Umawit ng papuri
Bawat lahi, bawat lipi
Sa Diyos ay magpupuri
Umawit ng kagalakan
Sa Kanyang kadakilaan
Tambuli'y ay 'yong hipan
Kristong Hari ating parangalan

Ipagbunyi ang Kristong Hari
Umawit ng papuri
Bawat lahi, bawat lipi
Sa Diyos ay magpupuri
Ang lupa't kalangitan
Lahat ay nag aawitan
Sa Diyos nananambitan
Mapasaamin ang 'Yong kaharian.
Kristong Hari, Purihin Ka!

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive