Purihin si Hesus Viva Pit Senyor!

Bill Kevin Del Rosario

Purihin si Hesus Anak ng Ama
Viva Viva Pit Senyor!
Viva Senyor Santo NiƱo 
Batang bigay ng kalangitan kami iyong gabayan
Pagibig Mong walang humpay ipakita sa sambayanan

Batang bigay ng kalangitan kami iyong pakinggan
kahilingan nami't pita igawad sa sambayanan.

No comments:

Post a Comment

Previous Posts

Posts in our Archive