Awit sa Ina ng Santo Rosaryo

Minsan ang buhay
ay isang awit ng galak
At mayroong liwanag
Na tatanglaw sa ‘ting pagyapak

Minsan ang buhay
Ay isang awit ng luha
At siyang papawi nito
Ay ang pag-asa ng umaga

Kahit anong tindi ng unos
At kahit anong tindi ng dilim
May isang Inang nagmamatyag
Nagmamahal sa atin.

Awit n’ya’y pag-ibig ng Diyos
Tawag niya’y magbalik loob
Turo niya’y buhay na ang
Diyos lamang sa ati’y nagkaloob

Koro 1
O, Inang mahal narito kami’t
Awit-awit ang Ave Maria
At dalangin ng bawat pamilya’y
Kapayapaa’t pag-kakaisa

Koro 2
Ang rosaryo Mong hawak namin
At awit-awit ang Ave Maria
Puspos Ka ng Diwang Banal
Dinggin ang aming payak na dasal
Ihatid Mo kami sa langit
Ng Amang mapagmahal

Koro 3
O Inang mahal narito kami’t
Awit-awit ang Ave Maria
Sa Anak Mong si Hesus
Puso namin ay ihahandog

No comments:

Post a Comment