Sumigaw sa Galak Pasko Na!

Sumigaw sa galak Pasko na!
Sapagkat sa ati'y sumilang
Maningning na araw ng sanlibutan
Sa belen ay dalawin ng tanan
Pasko na! Pasko na!

Batang sa ati'y sumilang ay anak na ibinigay
Upang magharing lubusan taglay ang dakilang ngalan
Tagapayo ng Maykapal

Puspos ng kadakilaan ang Diyos na mapagmahal
Sa Kanya'y ating nakamtan, pagibig at katapatang lubusan N'yang ibinigay.

No comments:

Post a Comment